Có 1 kết quả:

nguyệt lịch

1/1

nguyệt lịch

giản thể

Từ điển phổ thông

lịch ghi các ngày trong tháng