Có 1 kết quả:

nguyệt cát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngày tốt của tháng, chỉ ngày mồng một âm lịch.