Có 1 kết quả:

nguyệt nga

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người con gái đẹp ở cung trăng, tức Hằng Nga. Xem Hằng Nga. Vần Hằng — Tên nữ nhân vật trong truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, tức nàng Kiều Nguyệt Nga.

Một số bài thơ có sử dụng