Có 1 kết quả:

nguyệt cầu

1/1

nguyệt cầu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

Mặt Trăng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt trăng ( gọi như vậy vì mặt trăng tròn như khối cầu ).