Có 1 kết quả:

nguyệt cầm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ nhạc khí, tức cây đàn mà thùng đàn tròn như hình mặt trăng. Ta cũng gọi là đàn Nguyệt, hoặc Cầm trăng.