Có 1 kết quả:

nguyệt thực

1/1

nguyệt thực

giản thể

Từ điển phổ thông

hiện tượng nguyệt thực (Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất)