Có 1 kết quả:

nguyệt diện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khuôn mặt đầy đặn sáng sủa như mặt trăng. Ta gọi là Khuôn trăng.