Có 1 kết quả:

phục tòng

1/1

phục tòng

giản thể

Từ điển phổ thông

tuân theo, làm theo, tuân lệnh