Có 1 kết quả:

phục hình

1/1

phục hình

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tuân án, thi hành án, chịu án