Có 1 kết quả:

phục vụ

1/1

phục vụ

giản thể

Từ điển phổ thông

phục vụ, phụng sự, hầu hạ