Có 1 kết quả:

phục tang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặc quần áo đặc biệt để tỏ lòng thương nhớ người chết. Mặc đồ tang.