Có 1 kết quả:

phục hoàn

1/1

phục hoàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hoàn thành án, mãn án, thực hiện xong bản án