Có 1 kết quả:

phục dịch

1/1

phục dịch

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phục dịch, phục vụ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm việc nặng nhọc — Ta còn hiểu là làm việc nặng nhọc, hầu hạ người khác.