Có 1 kết quả:

phục pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách uống thuốc ( cách dùng thuốc ).