Có 1 kết quả:

phục trang

1/1

phục trang

giản thể

Từ điển phổ thông

trang phục, quần áo