Có 1 kết quả:

phục trang

1/1

phục trang

phồn thể

Từ điển phổ thông

trang phục, quần áo

Một số bài thơ có sử dụng