Có 1 kết quả:

phục tửu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uống rượu — Đổ rượu cho người khác uống thật say.