Có 1 kết quả:

vọng nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt trăng tròn ngày rằm — Trông nhìn vừng trăng. Ngắm trăng.

Một số bài thơ có sử dụng