Có 2 kết quả:

mông lungmông lông

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Ánh trăng mờ tối. ◎Như: “nguyệt mông lông” 月朦朧 trăng mờ.
2. Không rõ, mơ hồ. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Lâm Xung mông lông địa kiến cá quan nhân bối xoa trước thủ, hành tương xuất lai” 林沖朦朧地見個官人背叉著手, 行將出來 (Đệ thập nhất hồi) Lâm Xung loáng thoáng thấy một vị quan nhân chắp tay sau lưng đi lại.
3. Hồ đồ. ◇Tây du kí 西遊記: “Ngã lão tôn siêu xuất tam giới chi ngoại, bất tại ngũ hành chi trung, dĩ bất phục tha quản hạt, chẩm ma mông lông, hựu cảm lai câu ngã?” 我老孫超出三界之外, 不在五行之中, 已不伏他管轄,怎麼朦朧, 又敢來勾我 (Đệ tam hồi) Lão tôn này đã vượt ra ngoài ba cõi, không còn thuộc trong ngũ hành, không còn ở trong vòng cai quản của hắn ta (chỉ Diêm Vương) nữa, tại sao lại hồ đồ dám tới bắt ta?
4. ☆Tương tự: “hoàng hôn” 黃昏.
5. ★Tương phản: “minh lãng” 明朗, “minh hiển” 明顯, “kiểu khiết” 皎潔, “thanh tích” 清晰, “thanh sở” 清楚, “trừng huy” 澄輝.

Một số bài thơ có sử dụng