Có 1 kết quả:

mộc công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thợ làm đồ gỗ, tức thợ mộc.