Có 1 kết quả:

mộc tinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một trong chín hành tinh thuộc Thái dương hệ, tức hành tinh Jupiter.