Có 1 kết quả:

mộc bản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phiến gỗ mỏng. Tấm ván — Tấm gỗ khắc chữ để in.