Có 1 kết quả:

mộc thán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Than do gỗ cháy thành. Than gỗ.