Có 1 kết quả:

mộc nhĩ

1/1

mộc nhĩ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mộc nhĩ, loài nấm mọc trên gỗ mục

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại nấm mọc trên các thân cây mục.