Có 1 kết quả:

mộc thiệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lưỡi bằng gỗ, chỉ sự ít nói, cũng chỉ sự ăn nói vụng về.