Có 1 kết quả:

bổn vị hoá tệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giá trị tương đương giữa tiền và đơn vị dùng làm bản vị (vàng, bạc).