Có 1 kết quả:

bổn tâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lương tâm, thiên tính, thiên lương. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Nhất đán phú quý, tắc bội thân quyên cựu, táng kì bổn tâm” 一旦富貴, 則背親捐舊, 喪其本心 (Vương Phù truyện 王符傳) Một mai thành giàu sang, thì lại phản bội người thân bỏ người cũ, táng tận lương tâm.
2. Bổn ý, tâm nguyện vốn có. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Hình Đạo Vinh giáo mỗ như thử, thật phi bổn tâm dã” 邢道榮教某如此, 實非本心也 (Đệ ngũ thập nhị hồi) Hình Đạo Vinh xui tôi như thế, chớ không phải chủ ý của tôi.
3. Chân tâm, lòng thật. ◇Quách Mạt Nhược 郭沫若: “Thuyết bổn tâm thoại, ngã ngận tưởng hồi khứ, đãn hựu bất nguyện ý li khai nhĩ môn” 說本心話, 我很想回去, 但又不願意離開你們 (Thái văn cơ 蔡文姬, Đệ nhất mạc) Thật lòng mà nói, tôi rất muốn đi về, nhưng cũng không muốn xa cách mấy người.
4. Gốc rễ của cây cỏ. ◇Trương Cửu Linh 張九齡: “Thảo mộc hữu bổn tâm, Hà cầu mĩ nhân chiết” 草木有本心, 何求美人折 (Cảm ngộ 感遇) Cây cỏ có gốc rễ, Đâu mong người đẹp bẻ.

Một số bài thơ có sử dụng