Có 1 kết quả:

bổn thảo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên gọi tắt của sách “Thần Nông bổn thảo kinh” 神農本草經.
2. Sách cổ của Trung Quốc nghiên cứu về dược tính cây cỏ, tức là sách chủ yếu về y học.