Có 1 kết quả:

cơ khí

1/1

cơ khí

giản thể

Từ điển phổ thông

cơ khí, máy móc, cơ giới