Có 1 kết quả:

cơ giới

1/1

cơ giới

giản thể

Từ điển phổ thông

cớ giới, máy móc, cơ khí