Có 1 kết quả:

sát nhân

1/1

sát nhân

giản thể

Từ điển phổ thông

sát nhân, kẻ giết người, thủ phạm