Có 1 kết quả:

sát khí

1/1

sát khí

giản thể

Từ điển phổ thông

sát khí, có ý giết người, chết chóc