Có 1 kết quả:

quyền năng

1/1

quyền năng

giản thể

Từ điển phổ thông

quyền năng, quyền lực