Có 1 kết quả:

tài mộc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gỗ dùng để đóng thành đồ vật hoặc để xây cất.

Một số bài thơ có sử dụng