Có 2 kết quả:

dặcdực
Âm Hán Việt: dặc, dực
Tổng nét: 7
Bộ: mộc 木 (+3 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丨ノ丶一フ丶
Thương Hiệt: DIP (木戈心)
Unicode: U+6759
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Pinyin:
Âm Nhật (onyomi): ヨク (yoku)
Âm Nhật (kunyomi): くい (kui)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: jik6

Tự hình 3

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

dặc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái cọc để buộc trâu ngựa

Từ điển Thiều Chửu

① Cái cọc để buộc trâu ngựa.

Từ điển Trần Văn Chánh

Cọc buộc trâu, ngựa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái cọc để buộc trâu bò. Như chữ Dặc 弋.

dực

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cọc gỗ ngắn, nhọn đầu (để buộc trâu, ngựa...).
2. (Động) Buộc, cài then. ◇Khương Quỳ 姜夔: “Dực thuyền toại đăng ngạn” 杙船遂登岸 (Tích du 昔遊) Buộc thuyền rồi lên bờ.