Có 1 kết quả:

lai lịch

1/1

lai lịch

giản thể

Từ điển phổ thông

lai lịch, quá khứ