Có 1 kết quả:

dương liễu

1/1

dương liễu

giản thể

Từ điển phổ thông

cây dương liễu

Một số bài thơ có sử dụng