Có 2 kết quả:

diểumiểu

1/2

diểu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cánh nhỏ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngọn cây. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Viên đề thụ diểu” 猿啼樹杪 (Tam Giang khẩu đường dạ bạc 三江口塘夜泊) Vượn hú trên ngọn cây.
2. (Danh) Cuối. ◎Như: “tuế diểu” 歲杪 cuối năm, “nguyệt diểu” 月杪 cuối tháng.
3. (Tính) Nhỏ, bé. § Thông “miểu” 渺.

Từ điển Thiều Chửu

① Cánh nhỏ.
② Cuối, như tuế diểu 歲杪 cuối năm, nguyệt diểu 月杪 cuối tháng, v.v.
③ Ngọn cây, ngọn cành cây.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ngọn cây;
② Cành nhỏ;
③ Cuối: 歲杪 Cuối năm; 月杪 Cuối tháng; 秋杪 Cuối thu.

miểu

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ngọn cây;
② Cành nhỏ;
③ Cuối: 歲杪 Cuối năm; 月杪 Cuối tháng; 秋杪 Cuối thu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngọn cây — Cuối khoảng thời tiết. Cuối mùa. Td: Thu miểu ( cuối mùa thu ).