Có 1 kết quả:

kiệt xuất

1/1

kiệt xuất

giản thể

Từ điển phổ thông

kiệt xuất, hơn hẳn mọi người