Có 1 kết quả:

đông dương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên gọi vùng đất phía đông châu Á, gồm các nước Việt Nam, Cộng hoà Khmer và vương quốc Ai lao.

Một số bài thơ có sử dụng