Có 1 kết quả:

đông đạo chủ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thời Xuân Thu, đại phu nước Trịnh là Chúc Chi Vũ 燭之武 yết kiến Tần Mục Công 秦穆公, xin quân Tần ngừng tấn công nước Trịnh, nước Trịnh nguyện làm chủ nhân trên đường phía đông chiêu đãi sứ giả nhà Tần qua lại. Vì nước Trịnh ở phía đông nước Tần, nên gọi là “đông đạo chủ” 東道主. Về sau dùng để phiếm xưng chủ nhân tiếp đãi hoặc mời tiệc tân khách. ◇Lí Bạch 李白: “Quân vi đông đạo chủ, Ư thử ngọa vân tùng” 君為東道主, 於此臥雲松 (Vọng cửu hoa san... 望九華山贈青陽韋仲堪).

Một số bài thơ có sử dụng