Có 1 kết quả:

phần hương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làng trồng cây bưởi, chỉ quê nhà. Hoa Tiên có câu: » Tình kiều tử dạ phần hương, dù cay đắng cũng phận thường nghĩ nao «.

Một số bài thơ có sử dụng