Có 1 kết quả:

chẩm cốt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xương sau đầu (tiếng Pháp: Os occipital).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương ót ( occiptal bone ).