Có 1 kết quả:

quả viên

1/1

quả viên

giản thể

Từ điển phổ thông

vườn cây ăn quả