Có 1 kết quả:

quả cảm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính tình dứt khoát, dám làm.