Có 1 kết quả:

quả đoạn

1/1

quả đoạn

giản thể

Từ điển phổ thông

nhất định, đã quyết định, kiên quyết