Có 1 kết quả:

quả nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính tình cứng cỏi, dứt khoát.