Có 1 kết quả:

quả trấp

1/1

quả trấp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước hoa quả, nước ép trái cây