Có 1 kết quả:

chi tiết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cành cây và đốt cây.
2. Tỉ dụ rắc rối, phiền toái.
3. Tỉ dụ nhỏ nhặt, thứ yếu. ◎Như: “chi tiết vấn đề lưu đãi hội hậu tái hành thảo luận” 枝節問題留待會後再行討論.
4. Sự tình hoặc cơ hội. ◇Tỉnh thế nhân duyên truyện 醒世姻緣傳: “Khủng tha kế giác, chánh đãi tầm nhất cá chi tiết phụng thừa tha” 恐他計較, 正待尋一個枝節奉承他 (Đệ cửu thập thất hồi).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cành cây và đốt cây, chỉ chung những cái nhỏ nhặt, phụ thuộc trong cái toàn thể.

Một số bài thơ có sử dụng