Có 1 kết quả:

cẩu kỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cây nhỏ, lá non có vị hơi đắng, dùng làm rau ăn được, rễ dùng làm vị thuốc, gọi là Địa cốt, vỏ rễ cũng làm vị thuốc, gọi là Địa cốt bì.

Một số bài thơ có sử dụng